Öppettider Må–Fr 9–17, Lö 9–13

658Högklassig betjäning

Vår sakkunnighet till ditt förfogande

 

Till personalen hör apotekare, provisor, 2 farmaceuter, 2 farmanomer samt läkemedelsarbetare. Vi jobbar också turvis vid Esse Apotek. Vi har astma-, diabetes- och hjärtkontaktperson i både Kronoby och Esse. D.v.s. de får hela tiden specialskolning inom dessa områden. Också i övrigt vidareutbildar vi oss kontinuerligt. Dra nytta av vårt kunnande! Kunden får vid behov hjälp av personalen på svenska, finska och engelska. Du får individuell och diskret betjäning. Vid behov kan du enskilt och ostört diskutera din medicinering.

Kronoby apotek och därtill Esse filialapotek fick den 1.10 2013 ny apotekare vid namn Anu Nissilä. Hon beviljades apotekstillståndet  redan 14.5.2012  men apotekarbytet försenades pga en annan sökandes  överklagan över beslutet  till förvaltningsdomstolen.  Anu Nissilä är född i Haapavesi och utexaminerades som provisor från Kuopio universitet  1999. Därefter har hon gått specialutbildningar inom ledarskap, samt genomfört specialstudier och avlagt  examen inom apoteksfarmaci  för provisorer , sk. PD-examen.Anu Nissilä har tidigare jobbat som provisor i 13 år vid Centralapoteket i Karleby. Hon är för tillfället en av de yngsta apotekarna i Finland.

Mångsidigt sortiment och produkter av hög kvalitet

Vi har på vårt apotek ett brett sortiment av recept- och egenvårdsmediciner för både människor och djur. I vårt urval har vi även olika kosmetikaserier, sårvårdsprodukter och flera hälsobefrämjande produkter. Vi utvecklar vårt produktsortiment enligt kundrespons. Ifall du behöver någon ovanligare medicin, som vi inte har på lager, beställer vi det gärna.

662Historiens vingsus

För över 100 år sedan den 9.10.1909 öppnade Apoteket vid Salutorget i Gamlakarleby ett filialapotek i Kronoby. Som apotekare verkade Armo Walli och Wäinö Wennonen. För över 90 år sedan blev Apoteket i Kronoby självständigt. Den första apotekaren var August Lund. Han öppnade apoteket den 1 augusti 1919. Efter Lund har Bertil Pomoell, Ingrid Sarkio, Rolf Härmälä, Stig Collander, Stig Ekman och Anu Nissilä fungerat som apotekare i Kronoby.

Mycket hinner hända på hundra år. Då filialapoteket i Kronoby grundades var Finland ”sturfurstendöme” underställt den ryske tsaren Nikolaj II. När Apoteket i Kronoby blev självständigt, hade riket också nyss hunnit bli självständigt. Både landet och apoteksverksamheten har starkt förändrats under de gångna 100 åren.

Med anledning av apotekets jubileumsår 2009 skrev apotekare Stig Ekman en jubileumsskrift (historik) om apotekets skeden i det förgågna. Du kan hitta jubileumskriften via denna link: Jubileumsskrift (pdf)

Det är dock lättare att öppna och läsa skriften i mindre delar (filerna i PDF format). Dessa delar är: